egy konzorcium a fiatalok alacsony vállalkozói aktivitása és a generációváltásra érett vállalkozások problémájának összehangolt kezelésére

A Családi Vállalkozások Országos Egyesületét, (CSAVE) 2014-ben alapították. Az alapítók úgy döntöttek, hogy Magyarország gazdasági potenciáljának jelentős alapját képező Családi Vállalkozások érték és érdek képviseletét hozzák létre. Az Egyesület szeretné elérni, hogy tagjaikon keresztül mindazon kérdésekre választ tudjon adni, amelyek a családi vállalkozások alapvető, az átlagtól eltérő gondjai és azokra megoldásokat dolgozzon ki. Feladatának tekinti továbbá, a generációváltás gondjainak figyelemmel kísérése és megoldási javaslatok előterjesztése.

 

A Kurázsi Konzorciumhoz való csatlakozás a fenti célok megvalósításának egy fontos mérföldköve. A Konzorciumban az Egyesületet dr. Berendi Péter, a Roland Divatház Zrt visszavonult alapító tulajdonosa, az Egyesület alelnöke képviseli. Elérhetősége: berendi.iroda@gmail.com

A Családi Vállalkozások Országos Egyesülete által alapított Közhasznú Alapítvány célja: a családi vállalkozás, mint üzleti forma, mint életforma, mint jövőkép (gazdasági – és szociális értelemben) népszerűsítése.

Céljai: a családi vállalkozások alapítóinak meglévő kompetenciáját, gyakorlati tudástranszferen keresztül átadni a családi vállalkozások új vezetői/tulajdonosi generációjának, valamint ezt a kompetencia-rendszert a családi vállalkozások nemzetközi vérkeringésébe kapcsolva felfrissíteni és megújítani. Az Alapítvány hosszútávú célkitűzései egybeesnek a Konzorcium terveivel és ezért az Alapítvány csatlakozása a Konzorciumhoz, mindkét Szervezet munkájában nagy jelentőségű.

A Konzorciumban az Alapítványt Borbély László, az Alapítvány Kuratóriumának tagja, szervezetfejlesztő, üzleti mentor, saját vezetői (hazai családi vállalat) és nemzetközi fejlesztői tapasztalatával képviseli a Kurázsi Konzorcium céljainak megvalósítását.
Elérhetősége: borbely@spateam.hu

A SEED Alapítványt 1990-ben hozta létre több kormányzati szerv, vállalkozói érdekképviselet, bank és oktatási intézmény azzal a céllal, hogy a hazai kisvállalkozások fejlesztéséhez módszertani hátteret és konkrét támogatást nyújtson. A szervezet tevékenységének kiemelt célcsoportját képezik a generációváltó családi vállalkozások. 

A SEED Alapítvány azért csatlakozott a Kurázsi Konzorciumhoz, hogy osztozzon a sikeres generációváltását alapját nyújtó, a szakmailag felkészült és megfelelő vállalkozói kompetenciákkal bíró utódok kinevelésének felelősségében, és segítse eloszlatni az alapítóknál jelentkező, az életük “gyümölcseként” gondozott cég továbbörökítésében rejlő bizonytalanság és kockázat érzését. Mindehhez a felnövekvő vállalkozó generációk és potenciális átvevők képzése és mentorálása formájában kíván hozzájárulni.

A SEED Alapítvány ügyvezető igazgatója Lakatosné Lukács Zsuzsanna. Elérhetősége: zsuzsanna.lukacs.lakatosne@seed.hu.
“A Konzorcium sikeréhez a vállalkozásfejlesztési stratégiák és programok kialakításával, valamint mára azok megvalósításával szerzett tapasztalataimmal szeretnék hozzájárulni.”

A JAM fő célkitűzése, hogy kapcsolatot teremtsen az oktatás, valamint hazai és nemzetközi üzleti élet sikeres szereplői között egy olyan vállalkozói élmény megszerzése által, ahol a 6-24 éves fiatalok a vállalati partnerek, mentorok és pedagógusaik inspiráló közreműködésével mernek vállalkozói ötletük megvalósításába kezdeni.

A JAM vállalkozói közössége teret enged a fiatalok fejlődésének, és segíti azt számtalan területen, ahol sok egyéb mellett a csapatmunka általi kihívás, a változó körülmények közötti felelősségteljes döntéshozás, a kockázatvállalás lehetősége, valamint az önmegvalósítás kerül előtérbe. 

A JAM segítségével a fiatalok reális kockázat mellett, mentori támogatással formálhatják üzleti ötleteiket és működtethetik vállalkozásaikat fenntartható módon, valós pénzforgalommal.

A gyakorlati tudás átadására saját fejlesztésű digitális tartalmakat és nemzetközileg elismert online kurzusokat biztosítunk, valamint tapasztalati tanulással és újszerű pedagógiai módszerekkel folyamatosan segítjük, támogatjuk a pedagógusok és a mentorok munkáját. 

A JAM azért csatlakozott a Kurázsi Konzorciumhoz, hogy a tagokkal közösen létrehozhassunk egy olyan teret, ahol a sikeres generációváltás alapjaiban, módszereiben és folyamataiban segíthetjük a programhoz csatlakozókat, mindenhez tréningek, versenyek és innovációs napok szervezésével, szakmai hátterének biztosításával kíván hozzájárulni. 

A Junior Achievement Magyarország Alapítvány ügyvezető igazgatója Musákné Gergely Orsolya. Elérhetősége: gergely.orsolya@ejam.hu.

“Hiszek a gyerekek veleszületett vállalkozói kreativitásában. Számomra nem az a kérdés, hogy miért fontos a kreativitás, sokkal inkább az foglalkoztat, hogy miként lehet a gyerekekben csordultig lévő kreativitást felnőttkorra is megőrizni, milyen eszközöket tudunk biztosítani számunkra, amelyek segítségével rengeteg egyedi megoldást találhatnak nem csak egyéni, de akár globális problémákra is.”

A Tehetség és Tudás Központ Alapítvány (TTKA) fő célkitűzése, hogy a tudást, a legtöbb csatornán, hiteles forrásból adjuk át, mozgassuk, és tegyük lehetővé, hogy önjáróvá váljon. Ne legyen kényszer a tanulás, az ehhez szükséges motivációt kell megteremteni, mert csak így érkezik meg a másik félhez.

A fő tevékenységi területünk a társadalmi felelősségvállalás keretein belül a kollektív tudásmegosztás elősegítése, a generációk közötti híd építése előadások szervezésével, oktatással, képzéssel.

A Tehetség és Tudás Központ Alapítvány partnerségben más alapítványokkal és egyesületekkel változatos programokat, eseményeket szervez, pályázatokat ír ki és bonyolít le.

Célcsoportunk a 25 év allati pályakezdő juniorok és a 45 év feletti seniorok, akik rendelkeznek azokkal a tapasztalatokkal és ismeretekkel, mellyel a pályakezdő fiatalok még nem. Feladatunk a két csoportot érzékenyíteni egymás irányába, hogy ők akarjanak együtt tanulni, együtt fejlődni

2018-ban a munkahelyi tudástranszfer témakörét térképeztük fel. A kutatás célja a magyarországi munkahelyi tudásátadás helyzetének a felmérése volt. A kutatás igazolta a munkahelyi tudásmegosztás jelentőségét a vállalatok fejlődésében és a munkaerő-megtartásban. Az eredmények bemutatására és a téma feldolgozására 3+1 alkalmas programon került sor a témában elismert szakemberek segítségével.

2019-ben a SEED-el közösen megalapítottuk a Tudásbarát szervezet díjat, melynek célja, hogy a pályázó cégek segítségével megismertessük és megmutassuk a tudásátadás területén létező jó gyakorlatokat, követendő példákat, és lehetőséget teremtsünk a vállalkozásoknak arra, hogy inspiráljanak másokat is.

2020-ban megszerveztük a Tudás, ami van… Konferenciánkat a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány közreműködésével, mely azoknak szólt, akik érdeletek abban, hogy szervezetükön belül a tudás látható, átadható, átvehető, frissíthető legyen és folyamatosan gyarapodjon.      

A Tehetség és Tudás Központ Alapítvány ügyvezető igazgatója: Katona Melinda. Elérhetősége: melinda.katona@borealisconsulting.hu.

A Tehetség és Tudás Központ Alapítvány azért csatlakozott a Kurázsi Konzorciumhoz, hogy a tagokkal közösen létrehozhassunk egy olyan teret, ahol a sikeres generációváltás alapjaiban, módszereiben és folyamataiban segíthetjük a programhoz csatlakozókat.   

Az Alapítvány a kollektív tudásmegosztás elősegítése és a generációk közötti híd építése céljából műhelymunkák, tréningek, előadások, pályázatok szervezésével és lebonyolításával, szakmai hátterének biztosításával segíti a konzorciumot.